dimarts, 1 d’abril de 2008

Llibre sobre teatre i música al segle XVIII

Recentment ha sortit publicat el llibre Teatro y música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII (Joaquín Álvarez Barrientos - Begoña Lolo, eds. Madrid: CSIC-UAM, 2008) com a resultat del congrés que amb el mateix nom es va realitzar a Madrid del 26-28 de març de 2007. Hi inclou un capítol meu titulat "Aportaciones al estudio del uso del catalán en el teatro barcelonés del siglo XVIII a partir de la tonadilla escénica" (pp. 117-131), on mostro l'ús del català en tonadillas escèniques bilingües que s'interpretaren al Teatre de Barcelona (el conegut tradicionalment com a "Teatre de la Santa Creu") durant el segle XVIII. En general, tot el llibre és de gran interès, ja que posa al dia molts aspectes del teatre breu del segle XVIII tant des de la musicologia com des de la filologia i la història del teatre.

Cap comentari: