Recerca

Després de llicenciar-me en Humanitats en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2000), vaig fer el Doctorat de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 2006 vaig obtenir el Diploma d’Estudis Avançats (treball de recerca: “Transmodalització i paròdia en duestonadillas sobre bandolers” (inèdit), director: Francesc Bonastre, 2005. Puntuació: Matrícula d’Honor) i el Màster d’Iniciació a la Recerca en Musicologia. Al juliol del 2010 vaig obtenir el títol de doctora amb la tesi titulada “La tonadilla escénica a través del compositor Jacinto Valledor (1744 – 1809)” (qualificació: Excel·lent cum laude).
La meva línia principal de recerca és el teatre musical del segle XVIII hispànic, sobretot la tonadilla. Tot i això, vaig iniciar la meva carrera investigadora amb un ajut de la Fundació Joan Maragall per estudiar la música religiosa contemporània. En realitat, la meva manera d'enfocar la musicologia és absolutament transversal. De fet, el que em resulta més interessant de la tonadilla és que funciona com a mirall (distorsionant i enormement atractiu) d'un context fascinant. És per això que m'hi he apropat des de punts de vista tan variats com la semiòtica de la música i de la dramatúrgia musical, la narratologia, els estudis de gènere, la dansa i el teatre, la Il·lustració i la cultura popular de l'època, del localisme al cosmopolitisme (vincles amb Itàlia o França), el cos dels intèrprets... i fins i tot des de la pràctica com a cantant.
Dins d'aquesta línia tan transversal i pràctica també s'hi engloba el projecte que la coreòloga María José Ruiz Mayordomo i jo estem portant a terme des de fa uns anys. Es tracta de l'estudi de la música de dansa del segle XVIII hispànic a partir d'una metodologia transdisciplinar i teòrico-pràctica que ja ha donat fruits molt interessants en congressos internacionals (Madrid, Logroño, Nova York) i vàries publicacions.

Beques i estades:

  • Beca per a la formació d’investigadors de la Fundació Joan Maragall (2001-2002). Treball realitzat: “L’expressió del sentiment cristià a la música contemporània (1945-2000)” (inèdit)
  • Beca predoctoral FI per a la Formació de Personal Investigador de la Generalitat de Catalunya (2002-2005) per a treballar a l’Institut de Musicologia “Ricart i Matas” i al Departament d’Art de la UAB sota la direcció de Francesc Bonastre Bertran.
  • Beca BE de la Generalitat de Catalunya per a realitzar una estada breu a la Universitat de Ratisbona (Alemanya) sota la supervisió del professor Rainer Kleinertz (setembre-novembre 2005).
  • Beca del Servei Alemany d’Intercanvi Estranger (DAAD) per fer una estada postdoctoral breu a la Universitat del Sarre (Saarbrücken, Alemanya), abril-maig 2011.
  • He tingut un ajut postdoctoral de dos anys, del Ministeri d’Educació, per investigar en el Dipartimento di Musica e Spettacolo de la Universitat de Bolonya (Itàlia) (2011-2013).
  • Posteriorment he tingut un “assegno di ricerca” per investigar en el Centro Studi sul Settecento Spagnolo del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne de la Universitat de Bolonya (2013-2015).
  • Actualment sóc investigadora postdoctoral (Juan de la Cierva Incorporació) del Departament d'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (2015 -)

Cap comentari: