dijous, 26 de juny de 2008

Article sobre la "tonadilla" escènica a la "Revista de Musicología"

Per fi ha sortit el darrer número de la "Revista de Musicología" (XXX, núm. 1, 2007), que inclou un article meu titulat "El estilo musical de la tonadilla escénica dieciochesca y su relación con la ópera italiana a través de la obra de Jacinto Valledor (1744-1809)" (pp. 9-49). Es tracta d'una ampliació d'una comunicació que vaig presentar al Congrés Internacional "La música de Mozart i la recepció del classicisme a Espanya" (Barcelona 3-7 de juliol de 2006) i en ell parlo de l'estil de la tonadilla escènica i dels seus vincles amb l'òpera italiana deixant de banda qualsevol ideologia de caire nacionalista, que és el que ha prevalgut en els estudis sobre la tonadilla escénica -i el teatre musical espanyol del s. XVIII en general- fins fa ben poc.