dissabte, 4 de juliol de 2009

Darrera publicació tonadillesca

Com ja us vaig dir, a l'abril va sortir publicat un article sobre la tonadilla escènica, però no vaig incloure les dades bibliogràfiques. Són les següents:
PESSARRODONA, Aurèlia, "El reconocimiento del tío y la sobrina de Pedro Rodríguez y Pablo Esteve como intento de renovación de la tonadilla escénica", en GARCÍA, Jorge (coord.), Miscelánea musical en homenaje a Josep Climent, canónigo prefecto de música de la Catedral Metropolitana de Valencia, con motivo de su octogésimo aniversario, València: Institut Valencià de la Música, pp. 345-400.
En aquest article comento l'intent de renovació de la tonadilla escènica que van intentar dur a terme els autors de El reconocimiento del tío y la sobrina (1792) per millorar el gènere amb aquesta obra concebuda a partir de la ideologia il·lustrada i de l'estètica neoclàssica i del sentimentalisme.